Протокол № 1 від 22 грудня 2005

Зборів засновників Львівської обласної громадської організації
“Автомобільний клуб «Львів 4х4»”

м. Львів
03 грудня 2015

Присутні

 1. Ревонюк Олександр Леонідович, 26.06.1978 р.н.,
  проживає за адресою — м.Львів, вул. Сяйво, 11, кв.8;
 2. Ткачук Ярослав Вікторович, 23.08.1978 р.н.,
  проживає за адресою — м.Львів, вул. В. Великого, 48, кв.21;
 3. Любий Олег Володимирович, 01.02, 1978 р.н.,
  проживає за адресою — м.Львів, вул. Наукова, 20, кв.38.

Порядок денний

 1. Обирання голови та секретаря зборів.
 2. Про створення Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»” (надалі — Клуб).
 3. Затвердження проекту Статуту Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»”.
 4. Обрання Президента, Першого Віце-Президента та Секретаря Ради Клубу.
 5. Різне.
 1. Слухали: Ярослава Ткачука, який запропонував обрати головою зборів Олександра Ревонюка, секретарем зборів Олега Любого.
  Вирішили: Обрати головою зборів Олександра Ревонюка, секретарем зборів Олега Любого.
  Голосували: “за” — одноголосно.
 2. Слухали: Пропозицію Олександра Ревонюка щодо заснування Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»”
  Вирішили: Створити Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»”.
  Голосували: “за” — одноголосно.
 3. Слухали: 3. Ярослава Ткачука, який представив проект Статуту Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»”.
  Вирішили: Затвердити Статут Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»”.
  Голосували: “за” — одноголосно.
 4. Слухали: Олега Любого, який запропонував обрати Президентом Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»” - Ревонюка Олександра Леонідовича, Першим віце-Президентом Клубу — Ткачука Ярослава Вікторовича, Секретарем Ради Клубу- Любого Олега Володимировича.
  Вирішили: Обрати Президентом Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»” - Ревонюка Олександра Леонідовича, Першим віце-Президентом Клубу — Ткачука Ярослава Вікторовича, Секретарем Ради Клубу- Любого Олега Володимировича.
  Голосували: “за” — одноголосно.
 5. В різному обговорено питання майбутньої діяльності Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»”, його державної реєстрації тощо. Вирішили: доручити Першому Віце-Призиденту Клубу Ткачуку Ярославу Вікторовичу провести реєстрацію Львівської обласної громадської організації “Автомобільний клубу «Львів 4х4»” в реєстраційних органах, відкрити рахунок в банківський установі, подати заяву на отримання дозволу на виготовлення печаток та штампів Клубу, затвердити зразки печаток та штампів, отримати печатки та штампи, здійснити всі інші не заборонені законом дії при реєстрації Клубу, поставити на податковий облік, інше.
  Голосували: “за” — одноголосно.
Голова зборів Клубу
О.Ревонюк
Секретар зборів
О.Любий